ἐπιτιθηνουμένην

ἐπιτιθηνουμένην
ἐπί-τιθηνέομαι
pres part mp fem acc sg (attic epic)
ἐπί-τιθηνέω
take care of
pres part mp fem acc sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”